Welcome to Chemistry and Industry of Forest Products,
PROGRESS ON RESEARCH OF NATURAL ROSEMARY ANTIOXIDANT
LIU Xian-zhang;ZHAO Zhen-dong;BI Liang-wu;HUANG Jin-long;XU Peng-xiang
林产化学与工业 . 2004, (S1): 132 -138 .